how to Joomla

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Tisztelt Bagaméri Lakosok!

A vízgazdálkodásról szóló 2016. évi XLI. törvény értelmében fennmaradási engedélyt kell kérni a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító ásott illetve fúrt kútra 2018. december 31. napjáig, ha engedély megadásának feltételei fennállnak. Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül létesített kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.

Az engedélyt a Jegyző illetve a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adja ki, annak függvényében, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.  (V.22.) Kormányrendeletben foglaltakat mennyiben teljesíti a kérelmező.

A jegyzőtől kell kérni fennmaradási engedélyt, amennyiben az alábbi összes feltétel fennáll:

  • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet,
  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti,
  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
  • magánszemély a kérelmező,
  • a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja;
  • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

A jogszabály konkrétan meghatározza a gazdasági célú vízigény fogalmát, mely alapján gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával, gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.

Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017.  (XII.  29.)  BM  rendelet (a  továbbiakban:  BM  rendelet)  szerint.  Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007.  (XII.23.)  KvVM  rendelet (a  továbbiakban:  KvVM  rendelet)  szerint  tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat. A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnök jogosultságát igazoló igazolásokat a BM rendelet szerint.

A fennmaradási engedélyezési eljárás során minden esetben szakértőként be kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet.

A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében is szükséges-e a szakhatóság bevonása?

Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál.  Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

Aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízi munka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet.  A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

  1. Október 22-én a Kormány benyújtotta javaslatát az Országgyűlésnek a fúrt kutakra vonatkozó engedélyezési moratórium meghosszabbítására, a 2018. december 31-ig meghatározott türelmi időt meghosszabbítaná 2020. december 31-ig. Azonban ez még egy javaslat, az Országgyűlés még döntött róla.

A kérelemmintát a innen letölthető vagy kérhető a Bagaméri Polgármesteri Hivatalban.

A fentiek értelmében kérek mindenkit, hogy alaposan gondolja át, hogy ásott vagy fúrt kútja milyen igényeket szolgál és készíttesse el a szükséges tervdokumentációkat majd adja be fennmaradási engedély iránti kérelmét a Jegyzőnél (amennyiben ivóvíz igényt szolgál) vagy a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál (amennyiben locsolási célzattal hozták létre a kutat).

Bagamér, 2018. 10. 24.

Boldogné Bocskai Erzsébet

jegyző

 

Joomla templates by a4joomla