how to Joomla

Tisztelt Bagaméri Lakosok !

Felhívom minden lakos figyelmét, hogy a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló1062014. (IX.25) önkormányzati rendelet 12 §-a az alábbiakat írja elő:

"(1) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosnak elhelyezni, a házszám megállapításától, vagy az ingatlan feletti rendelkezési jog megszerzésétől számított 30 napon belül.

 

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik."

A fentiek  értelmében, valamint a mentők, a rendőrség, tűzoltók, az idegen kézbesítők és futárok megfelelő tájékozódása miatt kérek minden lakost, hogy ellemőrízze a házszámtábláját és gondoskodjon annak pótlásáról !

 

Bagamér, 2018 szeptember 18.

                                                                          Orvos Mihály

                                                                          polgármester

Joomla templates by a4joomla