A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy Bagamér településen

INGYENES LOMTALANÍTÁST VÉGEZ!

A lomtalanítás pontos ideje:2018. október 12. (péntek) 7:00-14:00 között

Kérjük a lakosságot, hogy készítsék össze feleslegessé vált holmijaikat, és a szállítást megelőző napon (legkésőbb a lomtalanítás napján reggel 6 óráig!) szíveskedjenek kirakni a házuk elé! A lomtalanítás alkalmával minden, a házuk elé kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, elektronikai készülékek, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak, nagyobb kartondobozok, rongyok bezsákolva) elszállításra kerül!

A lomtalanítás nem terjed ki:

 • veszélyes
 • építési – bontási
 • állati eredetű - zöld
 • ipari – termelési eredetű hulladékok,
 • gépjármű gumi
 • akkumulátorok
 • vegyszerek elszállítására!

Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért, fontosnak tartva, hogy ezek a hulladékok ne erdőbe, árokpartra, hanem megfelelően ártalmatlanításra kerüljenek!

Köszönjük szíves együttműködésüket!

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM!

Tájékoztatom Bagamér nagyközség lakosságát, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Bagamér nagyközség területére rókák veszettség elleni szájon át történő immunizálása miatt

 1. október 2-től 2018. október 23-ig terjedő időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

A zárlat alá vont helyen az alábbi tilalmak lépnek életbe:

 1. Tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve kell tartani, illetőleg a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
 2. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
 3. A zárlati területen a zárlat időtartama alatt az állatok legeltetése tilos.
 4. A vadász ebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek az 1-2.pontban foglalt korlátozás alól, a pásztorebeket szájkosárral ellátva szabad állatok őrzésére használni.
 5. Az elhullott róka és egyéb elhullott vadonélő emlős állat hulláját az állatorvoson keresztül veszettség-vizsgálatra kell küldeni (apróvad esetén a teljes tetemet, nagyvad esetén a fejet kell vizsgálatra elküldeni).
 6. A legeltetési tilalom nem vonatkozik az állandóan legelőn tartott, illetve a mai napig legelőre kihelyezett állományokra.

Bagamér, 2018. szeptember 25.

Boldogné Bocskai Erzsébet

jegyző

Tisztelt Bagaméri Lakosok !

Felhívom minden lakos figyelmét, hogy a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló1062014. (IX.25) önkormányzati rendelet 12 §-a az alábbiakat írja elő:

"(1) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosnak elhelyezni, a házszám megállapításától, vagy az ingatlan feletti rendelkezési jog megszerzésétől számított 30 napon belül.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik."

A fentiek  értelmében, valamint a mentők, a rendőrség, tűzoltók, az idegen kézbesítők és futárok megfelelő tájékozódása miatt kérek minden lakost, hogy ellemőrízze a házszámtábláját és gondoskodjon annak pótlásáról !

 

Bagamér, 2018 szeptember 18.

                                                                          Orvos Mihály

                                                                          polgármester

Joomla templates by a4joomla