Tájékoztatás igazgatási szünetről

Tájékoztatás igazgatási szünetről
 
Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Bagaméri Polgármesteri Hivatal 2015. december 24-től 2016. január 3-ig igazgatási szünet miatt zárva tart. Ezen időszak alatt ügyfélfogadás nem lesz, a kérelmeket postai úton juttathatják el a Polgármesteri Hivatalhoz!

A halaszthatatlan ügyek (pl.: haláleset anyakönyvezése) intézésére 2015. december 28-án (hétfőn) és december 30-án (szerdán) 8:00 órától 12:00 óráig ügyelet lesz a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Az első munkanap: 2016. január 4. (hétfő)

Bagamér Nagyközség minden kedves lakosának áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok a magam és a kollégáim nevében!
dr. Medve Erzsébet jegyző

A Községi Könyvtár közleménye

Tájékoztatjuk a könyvtárhasználókat, hogy a könyvtár december hónapban állományellenőrzés miatt zárva tart. A leltározás ideje alatt a könyvkölcsönzés szünetel! A késedelmes köteteket visszavesszük, fénymásolás, nyomtatás lehetséges. Megértésüket köszönjük!

Minden olvasójának kellemes ünnepeket kíván a Községi Könyvtár!

Értesítés tüdőszűrésről

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy BAGAMÉR településen
 
2015. november 16-án és 17-én
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
 
A vizsgálat ideje:
 
November 16-án hétfőn: 8:00 órától 12:00 óráig
November 17-én kedden: 12:00 órától 16:00 óráig
 
A tüdőszűrés helye:
 
Piactéren elhelyezett mobil tüdőszűrő busz
 
 A Tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700.- Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük, hogy a személyi igazolványát, TAJ kártyáját, illetve ha van, az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával.
 


 

Tájékoztató szennyvízberuházásról

Tájékoztató
 
Tájékoztatom a Tisztelt lakástulajdonosokat, hogy a szennyvíz beruházás 2015. szeptember 30-án befejeződött.

A csatornahálózatra október 5-e óta folyamatosan lehet csatlakozni. A csatlakozást mindenki saját maga végezheti vagy végeztetheti el. A szabványoknak megfelelő bekötéseket a TRV részére dokumentumokkal (fénykép stb.) kell bizonyítani.

A bekötés tényét be kell jelenteni a Bagaméri Polgármesteri Hivatalhoz, valamint ezzel egyidejűleg megállapodást kell kötni. A szükséges nyomtatványok kitöltéséhez kérjük, vízszámláját hozza magával!

Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik november 30-ig elvégzik a kiépítést a csatlakozást és megkötik a megállapodást az Önkormányzat átvállalja a TRV felé fizetendő 5.390 Ft-os rácsatlakozási díjat.

Kérjük, hogy minél előbb végezzék el a munkálatokat!
Orvos Mihály polgármester

 

Véradás

V é r a d á s 

Álláshirdetés - KönyvtárosBagamér Nagyközség Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Bagamér Nagyközség Önkormányzata
Könyvtáros, rendezvényszervező

munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017. január 1-jéig tartó –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Kossuth utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Könyvtárosi feladatok ellátása 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján. Közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése stb.) ellátása, a településen a civil szervezetek működésének segítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- önálló munkavégzés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Felsőfokú képesítés, Könyvtáros, informatikai könyvtáros, közművelődési szakember, vagy legalább ezen képzettségek valamelyikének megszerzésére irányuló, folyamatban lévő képzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- Szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban résztvevők a pályázat anyagát
megismerhetik.
- Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatának zárt ülésen
történő tárgyalását kéri-e.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Bagamér Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4286 Bagamér, Kossuth utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3532/2015/Ált, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros, rendezvényszervező.
vagy
- Elektronikus úton dr. Medve Erzsébet részére a jegyzo@bagamer.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Orvos Mihály, Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Kossuth utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiíró a benyújtott pályázatok tárgyában a pályázatok benyújtására nyitvaálló határidő lejáratát követő első rendes képviselő-testületi ülésen dönt. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A próbaidő tartama 4 hónap.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bagamer.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 3.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Álláshirdetés - Élelmezésvezető


Bagamér Nagyközség Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Bagamér Nagyközség Önkormányzata
Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Arany János utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Konyhavezetői feladatok teljes körű ellátása, HACCP rendszer működtetése, élelmiszerbiztonsági szabályok betartása, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás, étlaptervezés, étkezéssel kapcsolatos adminisztráció, élelmezési program kezelése, használata, térítési díjak számlázása, hátralékkezelés. Iratkezelés, leltározás, és a munkáltató által meghatározott egyéb feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Középiskola/gimnázium, a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet alapján: érettségi ÉS az alábbi feltételek valamelyike: - élelmezésvezető szakképesítés VAGY - vendéglátó-ipari vagy élelmiszer-ipari felsőfokú végzettség és a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - való dokumentált jártasság VAGY - dietetikus szakképesítés VAGY - vendéglátó-ipari szakközépiskolai érettségi vagy érettségi és szakács szakképesítés, továbbá a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - való dokumentált jártasság.,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Emelt szintű szakképesítés, Szakács és/ vagy élelmezésvezető,
- Élelmezésvezető - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- Szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban résztvevők a pályázat anyagát
megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Bagamér Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4286 Bagamér, Kossuth utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3531/2015/Ált, valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.
vagy
- Elektronikus úton dr. Medve Erzsébet részére a jegyzo@bagamer.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Orvos Mihály, Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Kossuth utca 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 4.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A próbaidő tartama 4 hónap. A pályázatokat a polgármester bírálja el. A polgármester fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bagamer.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 3.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Lakossági tájékoztató a Hepatitis-A megbetegedésről

Lakossági tájékoztató a Hepatitis-A megbetegedésről
 
A fertőző májgyulladás kórokozója a Hepatitis A vírus, mely emberi érintkezéssel, (nem testnedvekkel) piszkos kézzel, szennyezett tárgyakkal, szennyezett étellel-itallal terjed. A beteg székletével üríti a vírust, ami szájon át kerül a szervezetbe. A rossz higiéné, túlzsúfoltság hajlamosítanak a betegségre.

A betegség lappangási ideje 2-8 hét. Lázzal, étvágytalansággal, gyengeséggel és hasi fájdalommal kezdődik. Ezt hányás, a has jobb felső részén fájdalom, sötét vizelet, világos széklet, a szemen és a bőrön sárgaság követheti. A tünetek 2-3 hét múlva megszűnnek, de a lábadozás 2-3 hónapig is eltarthat.

Magától gyógyuló betegség, lefolyását nem lehet gyógyszeres kezeléssel gyorsítani, többségében maradványtünetek nélkül gyógyul. Krónikus betegséget nem okoz. A betegeket a sárgaság kezdetétől számítva legalább egy hétig fertőző osztályon kell elkülöníteni.

A fertőző májgyulladásban szenvedő beteg a „sárgaság” megjelenése előtt már üríti székletével a vírusokat. Ez alatt az idő alatt fertőzőképes. Gyermekeknél gyakori a tünetmentes átvészelés.

A fertőzések továbbterjedését az alapvető higiénés rendszabályok betartásával lehet megakadályozni (étkezés előtt, WC használat előtt és után alapos szappanos kézmosás).

Az alapvető higiénés rendszabályok betartásával nagymértékben csökkenthetjük a hepatitisz A vírussal történő megfertőződés esélyét, azonban biztos és hosszú távú védelmet védőoltással szerezhetünk.
A védettség a 10-14. nap után alakul ki.
 
A védőoltás kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, mely receptre térítés ellenében a gyógyszertárakban megvásárolható.