Álláshirdetés - Élelmezésvezető


Bagamér Nagyközség Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Bagamér Nagyközség Önkormányzata
Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Arany János utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Konyhavezetői feladatok teljes körű ellátása, HACCP rendszer működtetése, élelmiszerbiztonsági szabályok betartása, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás, étlaptervezés, étkezéssel kapcsolatos adminisztráció, élelmezési program kezelése, használata, térítési díjak számlázása, hátralékkezelés. Iratkezelés, leltározás, és a munkáltató által meghatározott egyéb feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Középiskola/gimnázium, a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet alapján: érettségi ÉS az alábbi feltételek valamelyike: - élelmezésvezető szakképesítés VAGY - vendéglátó-ipari vagy élelmiszer-ipari felsőfokú végzettség és a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - való dokumentált jártasság VAGY - dietetikus szakképesítés VAGY - vendéglátó-ipari szakközépiskolai érettségi vagy érettségi és szakács szakképesítés, továbbá a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - való dokumentált jártasság.,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Emelt szintű szakképesítés, Szakács és/ vagy élelmezésvezető,
- Élelmezésvezető - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- Szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban résztvevők a pályázat anyagát
megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Bagamér Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4286 Bagamér, Kossuth utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3531/2015/Ált, valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.
vagy
- Elektronikus úton dr. Medve Erzsébet részére a jegyzo@bagamer.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Orvos Mihály, Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Kossuth utca 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 4.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A próbaidő tartama 4 hónap. A pályázatokat a polgármester bírálja el. A polgármester fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bagamer.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 3.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.