Közigazgatási szünet

Tájékoztatom Önöket, hogy Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2015. (V. 21.) önkormányzati határozatával igazgatási szünetet rendelt el a Bagaméri Polgármesteri Hivatalban
2015. 08. 08. és 2015. 08. 19. között.
 

Ez idő alatt a Bagaméri Polgármesteri Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás!

Ezen időszak alatt az előre nem látható, halaszthatatlan ügyek (pl. haláleset anyakönyvezése) intézése ügyeleti rendszerben történik!


Az ügyelet az alábbiak szerint alakul:
 
2015. 08. 08-án valamint 2015. 08. 17. – 2015. 08. 19. között Szűcs László Gáborné lát el ügyeletet. (06-30-339-35-06)

2015. 08. 10. – 2015. 08. 14. között Bódisné Farkas Gyöngyi lát el ügyeletet. (06-30-866-89-93)

A Nyíradonyi Járási Hivatal munkatársai a kialakult rendszer szerint 2015. 08. 12-én és 2015. 08. 19-én 09:00-14:00 között tartanak ügyfélfogadást a Bagaméri Polgármesteri Hivatalban.

 

dr. Medve Erzsébet

megbízott jegyző 

Felhívás

Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti bagaméri hölgyeket, hogy számukra 2015. július 24-28. között Debrecenben emlőszűrő vizsgálat szerveződik.

A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy névre szóló meghívót kap a szűrés helyének és idejének megjelölésével. Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel, és menjen el a szűrővizsgálatra!

Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, a helyi védőnői szolgálatnál, vagy a Kenézy Emlőcentrumnál.
(Debrecen, Jerikó u. 17-19. Tel: 52/536-856)

Ne feledje. a szűrővizsgálat életet menthet!

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

 

Fogy az idő az egységes kérelem benyújtására

Tájékoztató az egységes kérelem benyújtásához mezőgazdasági termelőknek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai április eleje óta a gazdálkodók igényeihez igazított ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket az egységes kérelem (EK) gördülékeny benyújtása érdekében.
 
Az egységes kérelem beadási határideje 2015. május 15.
 
A 2015. május 16. és június 9. között történő benyújtás esetén a támogatási összeg munkanaponként a késedelmi szankcióval, 1 százalékkal csökken.
A 2015. június 9-ét követően beadott egységes kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2015. május 31-ig lehet módosítani.
 
A kérelem csak akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatható terület összege meghaladja az 1 hektárt, ezen belül a minimális táblaméret 0,25 hektár lehet.
A területalapú támogatást a terület jogszerű földhasználója igényelheti, azaz aki 2015. június 9-én a földhivatali nyilvántartásban földhasználóként szerepel.
Állatalapú támogatások esetén az ENAR-ban bejegyzett állatok tartója jogosult a kérelem benyújtására.
 
Az új EK jelentős változásokat hozott: a gazdálkodóknak sok új feltételnek kell megfelelni és új támogatási jogcímeken is igényelhetnek támogatást.
Fontos új elem a zöldítés: 10-30 hektár szántóterület esetén legalább 2 növény, 30 hektár szántó fölött legalább 3 növény termesztése szükséges, illetve 15 hektárt meghaladó szántóterületen legalább 5 % ökológiai célterületet kell kijelölni (EFA).

Az állattartóknak újdonság, hogy a támogatási kérelem a termeléshez kötött anyatehén-tartás, hízottbika-tartás, az átmeneti nemzeti anyatehén-tartás valamint a termeléshez kötött anyajuhtartás és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatási kérelem  is  2015. április 1. és május 15. között nyújtható be az egységes kérelemben, ezzel a papír alapú támogatásigénylés megszűnt.

Szintén új elem, hogy a 2008. után a mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben támogatási jogosultságot nyert ügyfelek, a már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területekre 2015-től a jövedelempótló támogatás mellett egységes területalapú támogatást (SAPS) is igényelhetnek az egységes kérelem keretében.
 
Az alábbi dokumentumok szükségesek az egységes kérelem benyújtásához:

- MVH által 2009.évben vagy azt követően kiadott jelszó.
- Anyajuhtartás támogatás igénylése esetén az instruktori igazolás, szarvasmarhára vonatkozó jogcímek esetén a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által kitöltött K0795 nyomtatvány másolata, mely igazolja, hogy a tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes.
- Tejhasznú tehén támogatást kistermelők is igényelhetnek, ebben az esetben a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által kiállított kistermelői igazolást kell csatolni.

Zöldségnövény, ipari zöldségnövény, szemes vagy szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása esetében
– minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vétőmag címke másolata;
– termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés és termeltető vagy termelői csoport által kiállított dokumentum (minimális tartalma: a termelő részére átadott szaporítóanyag mennyisége, a szaporítóanyag származásának megjelölése) másolata;
– szaporítóanyag saját előállítása esetén a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolata (kivéve spárga, torma, mezei borsó termesztés).
 
A gazdaság minden mezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes kérelemben, akkor is, ha támogatást nem igényel rá. A bejelentés elmulasztása szankciót vonhat maga után. Amennyiben a gazdálkodó a táblán öntözést végez vagy termesztő berendezés alatt termel, azt jelezni kell a megfelelő adatmezőben. A másodvetés tervezett időpontját is meg kell adni és későbbiekben a tényleges vetés adatait is be kell jelenteni az egységes kérelem felületén.

Szeretnénk felhívni figyelmet, hogy a fenti információk, kötelezettségek nem teljes körűek, a pontos előírásokért, valamint a felmerülő kérdéseikkel, kérjük forduljanak bizalommal a NAK falugazdászaihoz (www.nak.hu), NAK Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság ügyfélszolgálat: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 1.

A 2015. évi egységes kérelem igen összetett, benyújtása időigényes. Kérjük, a gazdálkodókat, hogy ne hagyják a benyújtási határidő végére a kérelmek kitöltését, mielőbb keressék fel a falugazdászokat időpont-egyeztetés céljából.
 

Évtizedes probléma oldódik meg

Évtizedes problémát okozott eddig a településnek a vezetékes szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer hiánya - mondta el Orvos Mihály, a település polgármestere.
 
A közel 3 ezer lelkes település önkormányzata még 2013-ban kezdte meg a több mint 1 milliárd forint támogatású projekt előkészítését. A beruházás építési munkálatai a csatornahálózat lefektetésével, tavaly ősszel indultak el. 2015 tavaszán a beruházás elérte az 50 % -os készültségi fokot. Bagamér  történetének egyik legnagyobb fejlesztése részeként, a következő hónapokban 7 utcában dolgoznak majd a kivitelezők. Faragó Lajos a kivitelezést végző FER-KEVITERV Közös Ajánlattevő Társaság képviselője elmondta, hogy a tavaly ősz óta tartó munkálatok eredményeként a 17,1 kilométer gerincvezetékből 10 km elkészült, valamint a 6 db átemelő gépészeti szerelése is megkezdődött. A szennyvíztisztító telep kiépítése is folyamatban van, így a kivitelezés a tervezetteknek megfelelően, a 903 db ingatlan bekötések júliusban való elvégzését követően várhatóan 2015. szeptember 30-ra befejeződik.
 
Bagamér Nagyközség számára ez a beruházás kiemelt jelentőségű, az eddigi fejlesztések közül messze a legnagyobb volumenű. A projekt hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, a lakosság környezettudatos gondolkodásának további elősegítéséhez, az élhetőbb településkép kialakításához, új távlatokat nyit a gazdaság fejlesztésében is.