Tájékoztató - frissítések

Frissítések

A 2015 március 1-től bekövetkező változások értelmében a szociális támogatások rendszere is megváltozott. A támogatások igényléséhez szükséges nyomtatványokat ezentúl az Önkormányzat/Letölthető nyomtatványok menüpont alatt (ide kattintva) is elérhetik és kinyomtathatják.

Továbbá a 2015. évi költségvetési rendelet is felkerült az Önkormányzat/Rendeletek menüpont alá.
 

Változás az aktív korúak ellátásában

Változás az aktív korúak ellátásában

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős mértékben átalakul.  Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra kerülnek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.
A hatáskör-változással egyidejűleg, március 1-jével megszűnik a rendszeres szociális segély, helyébe az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás lép. Ez utóbbit azok kaphatják meg, akik egészségkárosodottak vagy 14 év alatti gyermek felügyeletét másképp nem tudják ellátni.

Március elején még az önkormányzatok fizetik ki az arra jogosultaknak a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, valamint a rendszeres szociális segélyt, de azt követően már a járási hivatalok feladata lesz. Mindenki vagy bankszámlára, vagy postai utalással kapja meg szociális ellátását.

2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg az alábbi ellátásokat:    
 
aktív korúak ellátása,

időskorúak járadéka,

ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),

közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
 
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg.

Lényeges változás továbbá, hogy – a járási hivatal által megállapított támogatásoknál már megszokott módon – bankszámlára, vagy postai utalással kapja meg mindenki fenti szociális ellátását. Ehhez azonban a március elejei pénzfelvételnél – az önkormányzatnál – feltétlenül nyilatkoznia kell mindenkinek, hogy bankszámlára, vagy lakcímre kéri-e ezután utalni a támogatást. A készpénzes kifizetés alkalmával nyilatkozat kitöltésével lehet erről nyilatkozni. Bankszámlára történő utaláshoz a bankszámlaszám pontos ismerete szükséges a nyilatkozat kitöltésekor.  Aki eddig is bankszámlára vagy lakcímére kapta ellátást,  annak teendője nincs.

Aki 2015. március 1-e után lesz jogosult foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra, annak kérelmét a járási hivatalokban kell beadnia,  illetve a településeken hetente ügyfélfogadást tartó járási ügysegédektől kaphatnak segítséget, kérelme ott is beadható.

Megmarad a lehetőség a kérelmek benyújtására a polgármesteri hivataloknál is, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok részére.

2015. március 1. naptól kezdődően a járási hivatal által megállapított ellátásokról,  a jogosultsági feltételekről

a 06-52/550-280-as

telefonszámon is tájékoztatást kaphatnak ügyfeleink.

 
Verdes Jánosné dr.
hivatalvezető
 

 
                       
 

Dögtér felszámolása

TISZTELT LAKOSSÁG!

Tájékoztatom önöket, hogy 2015. március 31-től a Létavértes külterületén (újlétai útfélen) lévő dögtér felszámolásra kerül, az állati tetemek elhelyezése illegális lerakásának minősül az elkövetkezőkben, az szabálysértési eljárást von maga után.

Tisztelettel:
Boldogné Bocskai Erzsébet
megbízott jegyző

Nyíradonyi Járási Hivatal ügysegédeinek ügyfélfogadási rendje

Tekintettel a 2015.március 1. nappal életbe lépő hatásköri változásokra, a járási hivatal ügysegédi ügyfélfogadási ideje megváltozott.
 
Bagamér:
Szerda   9:00 - 14:00
Kossuth u. 7. (a Polgármesteri Hivatal épületében)

Az MPE Országos Cigánymisszió segélycsomag osztása

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója segélycsomag osztást tartott a rászorulóknak 2015. 01. 29-én.

A Misszió tevékenysége kiterjed az ország egész területére. Hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák számára nyújt segítséget. Ez a segítségnyújtás egyszerre értendő lelki, oktatási és fizikai-anyagi értelemben, gondjaik rendezésében, valamint életvezetési tanácsadásban. Története az 1940-es évekre nyúlik vissza. Sója Miklós görög katolikus pap, akit a hodászi „cigánytemplom” alapítójának tekintenek. Hívei lelki életén túl a helyi romák anyagi helyzetét és társadalomba való beilleszkedését igyekezett segíteni. Ezt az örökséget viszi tovább a misszió. Küldetése a romák felkarolása és felzárkóztatása a többségi társadalomhoz. A híd szerepének betöltése, hogy a reményvesztettek újra reménykedhessenek.A rendezvényen polgármesterünk köszöntötte az egybegyűlteket, majd zene és igehirdetés fogadta a meghívottakat. A testi táplálék mellé lelki táplálékot, Isten igéjét is megkapták. Ezután került sor az élelmiszercsomagok átadására.

Képgaléria ITT megtekinthető.
 

In memoriam Taar Ferenc

In memoriam Taar Ferenc

Életének 91. évében, 2014 december 27-én elhunyt Taar Ferenc író, tanár, a Csokonai Színház egykori igazgatója, Bagamér díszpolgára.
 
                                      

1924. november 21-én Érmihályfalván született. Iskoláit Bagamérban, Debrecenben és Hajdúböszörményben végezte.
Tanári oklevele megszerzése után 1958-ban a debreceni Csokonai Színház dramaturgja lett. 1961-től 1973-ig a színház igazgatóa volt. 1965-ben összefoglaló tanulmánya jelent meg a debreceni színészetről. Több sikeres színművet és hangjátékot is írt. Főbb művei: Aranygyűrű (1954); Örök harag (1967); Nap a város felett (1969); Sírkő pántlikával (1971). Könyve: A kacér múzsát szolgáltam (Debrecen, 1992). Debreceni és bagaméri élményei írói munkásságában is visszatükröződtek. Nagyközségünk díszpolgárává választotta, míg Debrecen városa írói és közéleti tevékenységének elismeréséül Kölcsey-díjjal (1994) is kitüntette.

Nyugodjék békében!

Ruszoly Barnabás nekrológja ITT olvasható.

Közigazgatási szünet

Tájékoztatom Önöket, hogy Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete igazgatási szünetet rendelet el a Bagaméri Polgármesteri Hivatalban 2014.12.29 és 2014.12.31. között. 

Meghívó nyitórendezvényre


Tisztelt Lakosság!  

Bagamér Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program pályázatán 1.068.653.998 forintos állami és uniós támogatásban részesült, melynek célja a Bagamér Nagyközség szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0012 számú beruházás megvalósítása.