A kedvezményezett neve: Bagamér Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: Bagamér Nagyközség csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 99 174 149 FT

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Bagamér Nagyközség Önkormányzata célként tűzte ki a település csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítését és fejlesztését. Jelen pályázat keretében három probléma kerül megoldásra:

-      A Bocskai utca és a Nagybercsényi utca között 600 m hosszban, valamint a Hunyadi utca és az Árpád utca között 650 m hosszban valósul meg az árkok profil kiképzése és mederburkoló elemekkel történő burkolása.

-      A Bocskai és Nagybercsényi utcák között található csatorna kotrása 450 m hosszban a Bagamér érig.

-      A Bagaméri éren a vízelvezető csatorna kotrása 1400 m hosszban.

 

A beruházás garantálja csapadékvíz biztonságos elvezetését, melynek eredményeként megszűnnek a szükségszerű kárelhárítási munkálatok. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése és a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója.

 

 

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Bagamér Nagyközség Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült

 

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00025

 

A projekt megvalósításának befejezése: 2020.03.02.