HIRDETMÉNY közmeghallgatás kitűzéséről

Tisztelt Polgárok!

Tisztelt Lakosság! Lakossági Szervezetek!

 A Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. december 11. napján 16:00 órakor

tartandó ülésen

Művelődési Házban

 KÖZMEGHALLGATÁST tart

  1. Tájékoztatás a 2017-es évről és a 2018. év teendőiről
  2. Közérdekű kérdések

 Ezúton is kérem a község lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más szervezetek képviselőit, hogy a település életével kapcsolatos közérdekű kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék meg.

Amennyiben lehetséges, úgy kérem – az eredményes válaszadás előmozdítása érdekében -, hogy kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatást megelőzően két-három nappal – írásban is – juttassák el hozzám.

 

Bagamér, 2017. november 16.

 Orvos Mihály sk.

  polgármester