Választás 2014

Bagamér polgármester választás eredménye
 
Jegyzőkönyv
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1930
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1150
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma 0
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma 1150
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma 16
Érvényes szavazólapok száma 1134


 
Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat % Polgármester
1. Medvés József Független jelölt 53 4,67  
2. Orvos Mihály Független jelölt 691 60,93
3. Enyedi Eszter Független jelölt 156 13,76  
4. Tóth Csaba Zoltán JOBBIK 49 4,32  
5. Erdős Tibor Független jelölt 185 16,31  

A választás eredményes.

2014. 10. 12.
 
Bagamér egyéni listás választás eredménye
 
Jegyzőkönyv
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1930
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1150
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma 0
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma 1149
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma 23
Érvényes szavazólapok száma 1149


 
Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat Képviselő
1. Bocskai László Független jelölt 395
2. Dr. Arany Sándor Független jelölt 284  
3. Dienes Ferencné Független jelölt 204  
4. Sebők István Független jelölt 160  
5. Markovics Mátyás Tibor Független jelölt 330
6. Bereczki Károlyné Független jelölt 421
7. Somogyi László Gábor Független jelölt 286
8. Balogh Sándor Független jelölt 132  
9. Balog Kálmán LUNGO DROM 202  
10. Kertész Pál Független jelölt 174  
11. Sarudi Juliánna Erzsébet Független jelölt 197  
12. Orvosné Dr. Kósa Adél Ildikó Független jelölt 275  
13. Kerekes Sándor JOBBIK 197  
14. Enyedi Eszter Független jelölt 197  
15. Rózsás Miklós Független jelölt 104  
16. Balog József Független jelölt 139  
17. Kertész Sándor JOBBIK 220  
18. Rézmüves József PHRALIPE 224  
19. Oláh Ilona Független jelölt 316
20. Jelinek László Független jelölt 336
21. Szabó Károly JOBBIK 53  

A választás eredményes.

2014. 10. 12.


 

Bagamér Nagyközség Helyi Választási Irodája
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján tájékoztatja a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2014. október 12.-re kitűzött HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁN a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (1) – (3) bekezdése értelmében az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott Polgármesterjelölt az, akit a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG TERÜLETÉN A JELÖLTAJÁNLÁSHOZ SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOKSZÁMA:

A KÉPVISELŐ JELÖLT JELÖLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÉRVÉNYES AJÁNLÁSOK SZÁMA: 20 DB
A POLGÁRMESTERJELÖLT JELÖLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÉRVÉNYES AJÁNLÁSOK SZÁMA: 58 DB

Tájékoztatja a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014.számú határozata alapján:

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLT JELÖLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÉRVÉNYES AJÁNLÁSOK SZÁMA: 19 DB

AZ AJÁNLÁSOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2014.09.08. 16:00 óra
 Helyi Választási Iroda (4286 Bagamér Kossuth u.7.)

Az előző választásokhoz jelentős változás, hogy az ajánlószelvényeket felváltják az ajánlóívek, vagyis jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóív igénylésére formanyomtatvány áll rendelkezésre. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a Helyi Választási Irodától igényelheti.

Bagamér, 2014.08.18.    
    Bocskai Erzsébet
    HVI vezető
 
HATÁROZAT
 
A Bagamér Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése és 78.§  által megállapított feladat- és hatáskörömben Bagamér Nagyközség szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:
  - 001. szavazókör: Művelődési Ház 4286 Bagamér Kossuth u. 5.
- 002. szavazókör: Általános Iskola, 4286 Bagamér Rákóczi .u 2.

A szavazókörök területi beosztását (utcajegyzék) a határozat melléklete tartalmazza.
A település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok az 1. sz. szavazókör szavazóhelyiségében (Bagamér Kossuth u. 5.) szavazhatnak
Elrendelem a határozat Bagamér Nagyközség Önkormányzatának hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét.
Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Bagamér Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (4286 Bagamér Kossuth u. 7..). A fellebbezés illetékmentes.
A fellebbezést a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Iroda vezetője (.4024 Debrecen Piac. u. 54.) bírálja el, három napon belül.
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 351, § (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.
A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.
A Ve. 78. §-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.
A Ve. 80. §-a alapján a helyi választári iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78. §-a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókört is. A Ve. 166. §-a alapján mindkét szavazóhelyiség akadálymentes.
Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.
A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. (1) -(3) bekezdése vonatkozik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Bagamér, 2014. április 14.