Választás 2014

Bagamér polgármester választás eredménye
 
Jegyzőkönyv
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma1930
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma1150
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma0
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma1150
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma16
Érvényes szavazólapok száma1134


 
SorszámJelölt neveJelölő szervezet(ek)Kapott érvényes szavazat%Polgármester
1.Medvés JózsefFüggetlen jelölt534,67 
2.Orvos MihályFüggetlen jelölt69160,93
3.Enyedi EszterFüggetlen jelölt15613,76 
4.Tóth Csaba ZoltánJOBBIK494,32 
5.Erdős TiborFüggetlen jelölt18516,31 

A választás eredményes.

2014. 10. 12.
 
Bagamér egyéni listás választás eredménye
 
Jegyzőkönyv
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma1930
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma1150
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma0
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma1149
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma23
Érvényes szavazólapok száma1149


 
SorszámA jelölt neveJelölő szervezet(ek)Kapott érvényes szavazatKépviselő
1.Bocskai LászlóFüggetlen jelölt395
2.Dr. Arany SándorFüggetlen jelölt284 
3.Dienes FerencnéFüggetlen jelölt204 
4.Sebők IstvánFüggetlen jelölt160 
5.Markovics Mátyás TiborFüggetlen jelölt330
6.Bereczki KárolynéFüggetlen jelölt421
7.Somogyi László GáborFüggetlen jelölt286
8.Balogh SándorFüggetlen jelölt132 
9.Balog KálmánLUNGO DROM202 
10.Kertész PálFüggetlen jelölt174 
11.Sarudi Juliánna ErzsébetFüggetlen jelölt197 
12.Orvosné Dr. Kósa Adél IldikóFüggetlen jelölt275 
13.Kerekes SándorJOBBIK197 
14.Enyedi EszterFüggetlen jelölt197 
15.Rózsás MiklósFüggetlen jelölt104 
16.Balog JózsefFüggetlen jelölt139 
17.Kertész SándorJOBBIK220 
18.Rézmüves JózsefPHRALIPE224 
19.Oláh IlonaFüggetlen jelölt316
20.Jelinek LászlóFüggetlen jelölt336
21.Szabó KárolyJOBBIK53 

A választás eredményes.

2014. 10. 12.


 

Bagamér Nagyközség Helyi Választási Irodája
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján tájékoztatja a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2014. október 12.-re kitűzött HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁN a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (1) – (3) bekezdése értelmében az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott Polgármesterjelölt az, akit a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG TERÜLETÉN A JELÖLTAJÁNLÁSHOZ SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOKSZÁMA:

A KÉPVISELŐ JELÖLT JELÖLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÉRVÉNYES AJÁNLÁSOK SZÁMA: 20 DB
A POLGÁRMESTERJELÖLT JELÖLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÉRVÉNYES AJÁNLÁSOK SZÁMA: 58 DB

Tájékoztatja a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014.számú határozata alapján:

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLT JELÖLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÉRVÉNYES AJÁNLÁSOK SZÁMA: 19 DB

AZ AJÁNLÁSOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2014.09.08. 16:00 óra
 Helyi Választási Iroda (4286 Bagamér Kossuth u.7.)

Az előző választásokhoz jelentős változás, hogy az ajánlószelvényeket felváltják az ajánlóívek, vagyis jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóív igénylésére formanyomtatvány áll rendelkezésre. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a Helyi Választási Irodától igényelheti.

Bagamér, 2014.08.18.    
    Bocskai Erzsébet
    HVI vezető
 
HATÁROZAT
 
A Bagamér Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése és 78.§  által megállapított feladat- és hatáskörömben Bagamér Nagyközség szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:
  - 001. szavazókör: Művelődési Ház 4286 Bagamér Kossuth u. 5.
- 002. szavazókör: Általános Iskola, 4286 Bagamér Rákóczi .u 2.

A szavazókörök területi beosztását (utcajegyzék) a határozat melléklete tartalmazza.
A település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok az 1. sz. szavazókör szavazóhelyiségében (Bagamér Kossuth u. 5.) szavazhatnak
Elrendelem a határozat Bagamér Nagyközség Önkormányzatának hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét.
Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Bagamér Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (4286 Bagamér Kossuth u. 7..). A fellebbezés illetékmentes.
A fellebbezést a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Iroda vezetője (.4024 Debrecen Piac. u. 54.) bírálja el, három napon belül.
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 351, § (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.
A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.
A Ve. 78. §-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.
A Ve. 80. §-a alapján a helyi választári iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78. §-a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókört is. A Ve. 166. §-a alapján mindkét szavazóhelyiség akadálymentes.
Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.
A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. (1) -(3) bekezdése vonatkozik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Bagamér, 2014. április 14.
 
Feltöltés alatt..