Műszaki megoldás

A település kiépített szennyvízhálózattal nem rendelkezik. Bagamér településen nincs működő szennyvíztisztító telep. Közüzemi ivóvízhálózattal a települések ingatlanainak közel 86 % - a ellátott.  (összes lakásszám 1024; lakos szám: 2671; közüzemi ivóvízzel ellátott lakásszám 878).

A keletkező kommunális folyékony hulladékot lakossági tulajdonú aknákban gyűjtik. Az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérséghez tartozó Bagamér Nagyközség a támogatásnak köszönhetően 17 km gravitációs rendszerű csatornát és csupán 0,3 km hosszú nyomóvezetéket épít 6 db átemelővel, mely rendszerben nagy részben gravitációs úton halad a szennyvíz, így rendkívül költségkímélő és költséghatékony megoldás. A beruházás kapcsán 865 db ingatlan csatornával történő ellátása történik meg. Ezen túlmenően 13 db intézményi és 25 db egyéb gazdálkodói bekötés valósul meg. Így összesen 903 db új bekötés létesül.

A településen eddig csak szennyvíz befogadására alkalmas telep átalakításra kerül, az átalakítás után a szennyvizet nem csak befogadni, hanem kezelni is tudja majd.

A megvalósuló fejlesztés hosszú távú, biztonságos üzemeltetésének érdekében az üzemeltetői teendőket a megfelelő szakmai háttérrel rendelkező Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen működő részvénytársaság fogja ellátni. A rákötési hajlandóság a projekt befejezését követő 1 éven belül el kell, hogy érje a 75%-ot, a projekt fenntartási időszakának lezárásakor a 92%-ot.

A településen gravitációs rendszerű, KG PVC csövekből épülő szennyvízcsatorna hálózat kerül majd kialakításra a szükség szerinti közbenső átemelőkkel.

A szennyvíztisztító telep Bagamér település külterületén a 028/6 hrsz.-ú ingatlanon kerül majd kialakításra, 190 m3/d kapacitással.