Projekt leírása

A kivitelezésre irányuló „KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása” című konstrukcióra vonatkozó pályázat előkészületi munkái a tervek megszületésével megkezdődtek, melynek köszönhetően a beruházás megvalósításának Európai Uniós támogatásával kapcsolatos pályázata 2013. április közepén kerül benyújtásra a Közreműködő Szervezethez.

A pályázat benyújtása előtt 2013. február 28.-án lakossági fórum került megszervezésre. A fórum célja az volt, hogy a lakosság tájékoztatva legyen a pályázat helyzetéről, valamint lehetőséget biztosított a lakosoknak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a pályázattal, valamint a tervezett beruházással kapcsolatban.

Bagamér Önkormányzata 2013 áprilisában nyújtotta be „Bagamér Nagyközség szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2013-0012 azonosítószámú pályázatát. A nyertes projekt Támogatói Szerződésének aláírására 2013. szeptemberében került sor. A megvalósításra vonatkozó pályázat nettó elszámolható összköltsége: 1 124 395 500 Ft. A projekt támogatási intenzitása csaknem 95%-os, így a támogatási összeg: 1 068 653 998 Ft. A fennmaradó önerőre az Önkormányzat EU önerő alap támogatási kérelmet nyújtott be, mely 30 954 826.- Ft támogatásban részesült, ami azt jelenti, hogy a települést terhelő saját forrás összege csupán 25.326.675 Ft.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. szeptember 30. (+ 6 hónap próbaüzem)A településen 2671 lakos szennyvízelvezetése valósul meg 2015-re a környezet tehermentesítésével egyidejűleg.