Előkészítési szakasz

Bagamér Nagyközség Önkormányzata KEOP-7.1.0/11-2012-0038 azonosító számú „Bagamér Nagyközség szennyvízcsatornázás” címmel zbenyújtott pályázatával, a tervezett szennyvízberuházás előkészítő szakaszban nettó 31.195.000.-Ft vissza nem térítendő támogatási összeget nyert az engedélyes tervek elkészítésére.  A 2012. november 26.-án elindított, tervezői feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, így a 2013. január 8.-án aláírásra került a tervezői megbízási szerződés. A szerződésben foglaltak alapján a vállalkozás vállalta, hogy 2013. április 30.-ra elkészíti az engedélyes terveket és 2013. augusztus 31.-ig a kivitelező kiválasztásához szükséges FIDIC tenderdokumentáció is elkészült.