Megkezdődött a bagaméri szennyvízberuházás

2014/10/01
Hiánypótló beruházás Bagamérban

Dehir - Milliárdos szennyvízberuházás Bagaméron

 
Több mint 1 milliárd forint támogatást fordíthat Bagamér Nagyközség az eddig teljes mértékben hiányzó szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésre. A település eddig nem rendelkezett közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból megfelelő szennyvíz-elvezetési megoldással. A nem megfelelően kialakított aknákból elszivárgó szennyvíz a talaj-, és talajvíz, elszennyeződését okozza. Az önkormányzat a probléma megoldására a település teljes csatornázását határozta el, melynek érdekében 2013-ban pályázatot nyújtottak be a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez.

Az 1 124 935 500 Ft összköltségből, 1 068 653 998 Ft elnyert Európai Uniós és 30 954 826 Ft EU Önerő Alap támogatásnak köszönhetően Bagamér településen 2671 lakos szennyvízelvezetése valósul meg 2015-re a környezet tehermentesítésével egyidejűleg.
2014. október 03-án sajtótájékoztatón Orvos Mihály polgármester hangsúlyozta, az elnyert Európai Uniós támogatás az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérséghez tartozó Bagamér települést segíti. A támogatásnak köszönhetően 17 km gravitációs rendszerű csatornát és csupán 0,3 km hosszú nyomóvezetéket épít 6 db átemelővel a kivitelező, mely rendszerben nagy részben gravitációs úton hald a szennyvíz így rendkívül költségkímélő és költséghatékony megoldás.

A beruházás kapcsán 865 db ingatlan csatornával történő ellátása történik meg. Ezen túlmenően 13 db intézményi és 25 db egyéb gazdálkodói bekötés valósul meg. Így összesen 903 db új bekötés létesül. A településen eddig csak szennyvíz befogadására alkalmas telep átalakításra kerül, az átalakítás után a szennyvizet nem csak befogadni, hanem kezeli is tudja majd. A megvalósuló fejlesztés hosszú távú, biztonságos üzemeltetésének érdekében az üzemeltetői teendőket a megfelelő szakmai háttérrel rendelkező Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen működő részvénytársaság fogja ellátni. A rákötési hajlandóság a projekt befejezését követő 1 éven belül el kell, hogy érje a 75%-ot, a projekt fenntartási időszakának lezárásakor a 92%-ot.
A kivitelezést a mai nappal kezdte meg a „FER-3331” Építőipari és Kereskedelmi Kft., és a KEVITERV PLUSZ Komplex Vállalkozási Kft által alkotott „FER-KEVITERV” Közös Ajánlattevő Társaság és várhatóan 2016.03.30-án fejeződik be a próbaüzemben után.