Szennyvízberuházás

2013. március 18.
 
Bagamér Nagyközség Önkormányzata KEOP-7.1.0/11-2012-0038 azonosító számú „Bagamér Nagyközség szennyvízcsatornázás” címmel benyújtott pályázatával, a tervezett szennyvízberuházás előkészítő szakaszban nettó 31.195.000.-Ft vissza nem térítendő támogatási összeget nyert.
  A 2012. november 26.-án elindított, tervezői feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, így a 2013. január 8.-án aláírásra került a tervezői megbízási szerződés. A szerződésben foglaltak alapján a vállalkozás vállalta, hogy 2013. április 30.-ra elkészíti az engedélyes terveket és 2013. augusztus 31.-ig a kivitelező kiválasztásához szükséges FIDIC tenderdokumentáció is elkészül.
 
A „KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása” című konstrukcióra vonatkozó pályázat előkészületi munkái megkezdődtek, melynek köszönhetően a beruházás megvalósításának UNIOS támogatásával kapcsolatos pályázat 2013. április közepén kerül benyújtásra a Közreműködő Szervezethez.
 
Így előreláthatóan következő év tavaszán elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok.
 
Az elkészült pályázat Megvalósíthatósági Tanulmánya, és azon belül a Költség-haszon elemzés tartalmazza a projekt összköltségét, az üzemelés és a fenntartás költségeit, mely adatok meghatározzák a szolgáltatás díjait is. A Megvalósíthatósági Tanulmányt a Közreműködő Szervezet 2013. március 06.-án megküldött levelében jóváhagyta és apró változtatások átvezetése után a pályázatban benyújtásra alkalmasnak minősítette.
 
A tájékoztatással kapcsolatos PR kommunikáció feladatok részeként 2013. február 28.-án lakossági fórum került megszervezésre. A fórum célja az volt, hogy a lakosság tájékoztatva legyen a pályázat helyzetéről, valamint lehetőséget biztosított a lakosoknak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a pályázattal, valamint a tervezett beruházással kapcsolatban.
 Az Önkormányzat, a fenti az előkészítésben részvevő szervezetekkel együttműködve dolgozik azon, hogy Bagamér Nagyközségben 2014. évben meginduljon a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep megépítése.