Bizottságok

Falufejlesztési és  Pénzügyi  Bizottság:
Elnök: Jelinek László
Bocskai László
Oláh Ilona
Dr. Arany Sándor
Rézmüves József
 
Közegészségügyi és Szociális Bizottság
Elnök: Bereczki Károlyné
Bocskai László
Somogyi László Gábor
Nagy Zoltánné
Orvosné Dr. Kósa Adél Ildikó

Képviselő testület

Polgármester: Orvos Mihály
Alpolgármester: Markovics Mátyás Tibor

Képviselő - testületi tagok:
Bereczki Károlyné
Bocskai László
Jelinek László
Oláh Ilona
Somogyi László Gábor


Bagamér Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Elnök: Rézmüves József
Alelnök: Balog Kálmán

Képviselő-testületi tagok:
Balogh József
Rézműves József

Hajdú-Bihar Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Alelnök: Balog Kálmán