Tájékoztatás igazgatási szünetről
 
Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Bagaméri Polgármesteri Hivatal 2015. december 24-től 2016. január 3-ig igazgatási szünet miatt zárva tart. Ezen időszak alatt ügyfélfogadás nem lesz, a kérelmeket postai úton juttathatják el a Polgármesteri Hivatalhoz!

A halaszthatatlan ügyek (pl.: haláleset anyakönyvezése) intézésére 2015. december 28-án (hétfőn) és december 30-án (szerdán) 8:00 órától 12:00 óráig ügyelet lesz a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Az első munkanap: 2016. január 4. (hétfő)

Bagamér Nagyközség minden kedves lakosának áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok a magam és a kollégáim nevében!
dr. Medve Erzsébet jegyző
Tájékoztatjuk a könyvtárhasználókat, hogy a könyvtár december hónapban állományellenőrzés miatt zárva tart. A leltározás ideje alatt a könyvkölcsönzés szünetel! A késedelmes köteteket visszavesszük, fénymásolás, nyomtatás lehetséges. Megértésüket köszönjük!

Minden olvasójának kellemes ünnepeket kíván a Községi Könyvtár!
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy BAGAMÉR településen
 
2015. november 16-án és 17-én
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
 
A vizsgálat ideje:
 
November 16-án hétfőn: 8:00 órától 12:00 óráig
November 17-én kedden: 12:00 órától 16:00 óráig
 
A tüdőszűrés helye:
 
Piactéren elhelyezett mobil tüdőszűrő busz
 
 A Tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700.- Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük, hogy a személyi igazolványát, TAJ kártyáját, illetve ha van, az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával.
 


 
Tájékoztató
 
Tájékoztatom a Tisztelt lakástulajdonosokat, hogy a szennyvíz beruházás 2015. szeptember 30-án befejeződött.

A csatornahálózatra október 5-e óta folyamatosan lehet csatlakozni. A csatlakozást mindenki saját maga végezheti vagy végeztetheti el. A szabványoknak megfelelő bekötéseket a TRV részére dokumentumokkal (fénykép stb.) kell bizonyítani.

A bekötés tényét be kell jelenteni a Bagaméri Polgármesteri Hivatalhoz, valamint ezzel egyidejűleg megállapodást kell kötni. A szükséges nyomtatványok kitöltéséhez kérjük, vízszámláját hozza magával!

Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik november 30-ig elvégzik a kiépítést a csatlakozást és megkötik a megállapodást az Önkormányzat átvállalja a TRV felé fizetendő 5.390 Ft-os rácsatlakozási díjat.

Kérjük, hogy minél előbb végezzék el a munkálatokat!
Orvos Mihály polgármester

 


 
V é r a d á s 


Bagamér Nagyközség Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Bagamér Nagyközség Önkormányzata
Könyvtáros, rendezvényszervező

munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017. január 1-jéig tartó –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Kossuth utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Könyvtárosi feladatok ellátása 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján. Közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése stb.) ellátása, a településen a civil szervezetek működésének segítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- önálló munkavégzés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Felsőfokú képesítés, Könyvtáros, informatikai könyvtáros, közművelődési szakember, vagy legalább ezen képzettségek valamelyikének megszerzésére irányuló, folyamatban lévő képzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- Szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban résztvevők a pályázat anyagát
megismerhetik.
- Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatának zárt ülésen
történő tárgyalását kéri-e.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Bagamér Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4286 Bagamér, Kossuth utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3532/2015/Ált, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros, rendezvényszervező.
vagy
- Elektronikus úton dr. Medve Erzsébet részére a jegyzo@bagamer.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Orvos Mihály, Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Kossuth utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiíró a benyújtott pályázatok tárgyában a pályázatok benyújtására nyitvaálló határidő lejáratát követő első rendes képviselő-testületi ülésen dönt. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A próbaidő tartama 4 hónap.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bagamer.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 3.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Bagamér Nagyközség Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Bagamér Nagyközség Önkormányzata
Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Arany János utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Konyhavezetői feladatok teljes körű ellátása, HACCP rendszer működtetése, élelmiszerbiztonsági szabályok betartása, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás, étlaptervezés, étkezéssel kapcsolatos adminisztráció, élelmezési program kezelése, használata, térítési díjak számlázása, hátralékkezelés. Iratkezelés, leltározás, és a munkáltató által meghatározott egyéb feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Középiskola/gimnázium, a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet alapján: érettségi ÉS az alábbi feltételek valamelyike: - élelmezésvezető szakképesítés VAGY - vendéglátó-ipari vagy élelmiszer-ipari felsőfokú végzettség és a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - való dokumentált jártasság VAGY - dietetikus szakképesítés VAGY - vendéglátó-ipari szakközépiskolai érettségi vagy érettségi és szakács szakképesítés, továbbá a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - való dokumentált jártasság.,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Emelt szintű szakképesítés, Szakács és/ vagy élelmezésvezető,
- Élelmezésvezető - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- Szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban résztvevők a pályázat anyagát
megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Bagamér Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4286 Bagamér, Kossuth utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3531/2015/Ált, valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.
vagy
- Elektronikus úton dr. Medve Erzsébet részére a jegyzo@bagamer.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Orvos Mihály, Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Kossuth utca 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 4.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A próbaidő tartama 4 hónap. A pályázatokat a polgármester bírálja el. A polgármester fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bagamer.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 3.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
Lakossági tájékoztató a Hepatitis-A megbetegedésről
 
A fertőző májgyulladás kórokozója a Hepatitis A vírus, mely emberi érintkezéssel, (nem testnedvekkel) piszkos kézzel, szennyezett tárgyakkal, szennyezett étellel-itallal terjed. A beteg székletével üríti a vírust, ami szájon át kerül a szervezetbe. A rossz higiéné, túlzsúfoltság hajlamosítanak a betegségre.

A betegség lappangási ideje 2-8 hét. Lázzal, étvágytalansággal, gyengeséggel és hasi fájdalommal kezdődik. Ezt hányás, a has jobb felső részén fájdalom, sötét vizelet, világos széklet, a szemen és a bőrön sárgaság követheti. A tünetek 2-3 hét múlva megszűnnek, de a lábadozás 2-3 hónapig is eltarthat.

Magától gyógyuló betegség, lefolyását nem lehet gyógyszeres kezeléssel gyorsítani, többségében maradványtünetek nélkül gyógyul. Krónikus betegséget nem okoz. A betegeket a sárgaság kezdetétől számítva legalább egy hétig fertőző osztályon kell elkülöníteni.

A fertőző májgyulladásban szenvedő beteg a „sárgaság” megjelenése előtt már üríti székletével a vírusokat. Ez alatt az idő alatt fertőzőképes. Gyermekeknél gyakori a tünetmentes átvészelés.

A fertőzések továbbterjedését az alapvető higiénés rendszabályok betartásával lehet megakadályozni (étkezés előtt, WC használat előtt és után alapos szappanos kézmosás).

Az alapvető higiénés rendszabályok betartásával nagymértékben csökkenthetjük a hepatitisz A vírussal történő megfertőződés esélyét, azonban biztos és hosszú távú védelmet védőoltással szerezhetünk.
A védettség a 10-14. nap után alakul ki.
 
A védőoltás kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, mely receptre térítés ellenében a gyógyszertárakban megvásárolható.

 
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre Bagamérban, 2015. október 10-től 2015. november 30-ig. Az összeírást a Statek Kft. munkatársai végzik, akik igazolvánnyal, illetve megbízólevéllel igazolják magukat. Az összeírás átfogóan vizsgálja a háztartások lakáshelyzetét, a lakóépületek minőségét, felújítását, a háztartások lakással való elégedettségét, költözéseit, illetve lakásváltoztatásai terveit. Az adatfelvétel statisztikai célból történik, az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. A felmérésben résztvevő háztartásokat véletlenszerűen választották ki, az e háztartásokban élők számára a válaszadás önkéntes!

A lakosság a mibenelunk@ksh.hu e-mailcímen, illetve a 06 80 200 766-os telefonszámon kaphat bővebb tájékoztatást a felméréssel kapcsolatban.

Kérem, lehetőségeikhez mérten segítsék az adatgyűjtők munkáját, ezzel is hozzájárulva a felmérés sikerességéhez!
Bagamér, 2015. október 13.
dr. Medve Erzsébet jegyző

 
Ebzárlat és legeltetési tilalom!

Tájékoztatom Bagamér nagyközség lakosságát, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Bagamér nagyközség területére rókák veszettség elleni szájon át történő immunizálása miatt 2015. október 6-tól október 30-ig terjedő időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

A zárlat alá vont helyen az alábbi tilalmak lépnek életbe:

1. Tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve kell tartani, illetőleg a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

2. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;

3. A zárlati területen a zárlat időtartama alatt az állatok legeltetése tilos.

4. A vadász ebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek az 1-2.pontban foglalt korlátozás alól, a pásztorebeket szájkosárral ellátva szabad állatok őrzésére használni.

5. Az elhullott róka és egyéb elhullott vadonélő emlős állat hulláját az állatorvoson keresztül veszettség-vizsgálatra kell küldeni (apróvad esetén a teljes tetemet, nagyvad esetén a fejet kell vizsgálatra elküldeni).

6. A legeltetési tilalom nem vonatkozik az állandóan legelőn tartott, illetve a mai napig legelőre kihelyezett állományokra.
 
Bagamér, 2015. október 06.
Dr. Medve Erzsébet
jegyző

 
Bursa Hungarica 2016 pályázati kiírás

Bagamér Nagyközség Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati pályázatokat.

Bagamér Nagyközség Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 
ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati:
  • „A” típusú Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási  hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan;
  • „B” típusú Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási  tanulmányokat kezdeni kívánók (a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) számára a 2016/2017. tanév első félévétől, 6 egymást követő tanulmányi félévre.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
 
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Bagaméri Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, dr. Medve Erzsébet jegyzőnél kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

Az „A” típusú  pályázati űrlap kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
A pályázati kérelem rövid indoklása, melyben ki kell térni a szociális rászorultságot megalapozó körülményekre (jövedelmi és kiadási viszonyok, tartós betegség, fogyatékosság, munkanélküliség, árvaság stb.), és az ezeket alátámasztó okiratok (pl. jövedelemigazolás, orvosi igazolás, hivatalos szervek határozata, igazolása stb.).
d) A pályázónak a kérelem benyújtásakor – a személyes adatok egyeztetésére – be kell mutatni személyazonosító igazolványát és a lakóhelyének igazolását bizonyító okiratot (lakcímkártya).

A „B” típusú  pályázati űrlap kötelező mellékletei: 
a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
b) A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
A pályázati kérelem rövid indoklása, melyben ki kell térni a szociális rászorultságot megalapozó körülményekre (jövedelmi és kiadási viszonyok, tartós betegség, fogyatékosság, munkanélküliség, árvaság stb.), és az ezeket alátámasztó okiratok (pl. jövedelemigazolás, orvosi igazolás, hivatalos szervek határozata, igazolása stb.).
c) A pályázónak a kérelem benyújtásakor – a személyes adatok egyeztetésére – be kell mutatni személyazonosító igazolványát és a lakóhelyének igazolását bizonyító okiratot (lakcímkártya).
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-ig.

A központi pályázati kiírás a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica7/ oldalon olvasható.  Az Önkormányzat által meghatározott, kötelezően csatolandó mellékletekkel bővített kiírások jelen felhíváshoz csatolva, illetve a Bagaméri Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érhetők el.

További információt dr. Medve Erzsébet jegyzőtől kérhetnek a 52/587-401-es telefonszámon, illetve a jegyzo@bagamer.hu e-mail címen.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

2015. október 01. napjától

Járási Hivatalunk Kormányablakának (4252 Nyíradony, Árpád tér 1.) nyitva tartása a következők szerint módosul:

Hétfő: 7:00 - 17:00

Kedd: 8:00 - 16:00

Szerda: 8:00 - 16:00

Csütörtök: 8:00 - 16:00

Péntek: 8:00 - 14:00


Nyíradony, 2015. szeptember 22.

Verdes Jánosné hivatalvezető

Tisztelt Szülők!

 

A Közegészségügyi és Szociális Bizottság  a 2015/2016 tanévre minden nappali tagozaton továbbtanuló gyereket egyszeri támogatásban részesít. A támogatást iskolalátogatási igazolással valamint a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és leadásával lehet igényelni 2015. szeptember 7-től a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:   8.00-tól  12.00 óráig

Szerda:  8.00-tól 12.00  óráig

Csütörtök: de.: 8.00-tól 12.00,   du.: 13.00-tól 15.00 óráig

                  


                Közegészségügyi és Szociális Bizottság 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyíradonyi Járási Hivatal 2015. augusztus 19-én nem tart ügyfélfogadást a Bagaméri Polgármesteri Hivatalban!
A legközelebbi ügyfélfogadás 2015. augusztus 26-án lesz.

Megértésüket köszönjük!
Dr. Medve Erzsébet
jegyző
Dr. Paller Judit megbízott országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan

2015. augusztus 05-én 00.00 órától 2015. augusztus 10-én 24.00 óráig 2. fokú hőségriasztást adott ki.

Az erről szóló tájékoztató itt olvasható és letölthető pdf formátumban.


 

Tájékoztatom Önöket, hogy Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2015. (V. 21.) önkormányzati határozatával igazgatási szünetet rendelt el a Bagaméri Polgármesteri Hivatalban
2015. 08. 08. és 2015. 08. 19. között.
 

Ez idő alatt a Bagaméri Polgármesteri Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás!

Ezen időszak alatt az előre nem látható, halaszthatatlan ügyek (pl. haláleset anyakönyvezése) intézése ügyeleti rendszerben történik!


Az ügyelet az alábbiak szerint alakul:
 
2015. 08. 08-án valamint 2015. 08. 17. – 2015. 08. 19. között Szűcs László Gáborné lát el ügyeletet. (06-30-339-35-06)

2015. 08. 10. – 2015. 08. 14. között Bódisné Farkas Gyöngyi lát el ügyeletet. (06-30-866-89-93)

A Nyíradonyi Járási Hivatal munkatársai a kialakult rendszer szerint 2015. 08. 12-én és 2015. 08. 19-én 09:00-14:00 között tartanak ügyfélfogadást a Bagaméri Polgármesteri Hivatalban.

 

dr. Medve Erzsébet

megbízott jegyző 
   

Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti bagaméri hölgyeket, hogy számukra 2015. július 24-28. között Debrecenben emlőszűrő vizsgálat szerveződik.

A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy névre szóló meghívót kap a szűrés helyének és idejének megjelölésével. Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel, és menjen el a szűrővizsgálatra!

Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, a helyi védőnői szolgálatnál, vagy a Kenézy Emlőcentrumnál.
(Debrecen, Jerikó u. 17-19. Tel: 52/536-856)

Ne feledje. a szűrővizsgálat életet menthet!

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

 

Tájékoztató az egységes kérelem benyújtásához mezőgazdasági termelőknek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai április eleje óta a gazdálkodók igényeihez igazított ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket az egységes kérelem (EK) gördülékeny benyújtása érdekében.
 
Az egységes kérelem beadási határideje 2015. május 15.
 
A 2015. május 16. és június 9. között történő benyújtás esetén a támogatási összeg munkanaponként a késedelmi szankcióval, 1 százalékkal csökken.
A 2015. június 9-ét követően beadott egységes kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2015. május 31-ig lehet módosítani.
 
A kérelem csak akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatható terület összege meghaladja az 1 hektárt, ezen belül a minimális táblaméret 0,25 hektár lehet.
A területalapú támogatást a terület jogszerű földhasználója igényelheti, azaz aki 2015. június 9-én a földhivatali nyilvántartásban földhasználóként szerepel.
Állatalapú támogatások esetén az ENAR-ban bejegyzett állatok tartója jogosult a kérelem benyújtására.
 
Az új EK jelentős változásokat hozott: a gazdálkodóknak sok új feltételnek kell megfelelni és új támogatási jogcímeken is igényelhetnek támogatást.
Fontos új elem a zöldítés: 10-30 hektár szántóterület esetén legalább 2 növény, 30 hektár szántó fölött legalább 3 növény termesztése szükséges, illetve 15 hektárt meghaladó szántóterületen legalább 5 % ökológiai célterületet kell kijelölni (EFA).

Az állattartóknak újdonság, hogy a támogatási kérelem a termeléshez kötött anyatehén-tartás, hízottbika-tartás, az átmeneti nemzeti anyatehén-tartás valamint a termeléshez kötött anyajuhtartás és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatási kérelem  is  2015. április 1. és május 15. között nyújtható be az egységes kérelemben, ezzel a papír alapú támogatásigénylés megszűnt.

Szintén új elem, hogy a 2008. után a mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben támogatási jogosultságot nyert ügyfelek, a már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területekre 2015-től a jövedelempótló támogatás mellett egységes területalapú támogatást (SAPS) is igényelhetnek az egységes kérelem keretében.
 
Az alábbi dokumentumok szükségesek az egységes kérelem benyújtásához:

- MVH által 2009.évben vagy azt követően kiadott jelszó.
- Anyajuhtartás támogatás igénylése esetén az instruktori igazolás, szarvasmarhára vonatkozó jogcímek esetén a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által kitöltött K0795 nyomtatvány másolata, mely igazolja, hogy a tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes.
- Tejhasznú tehén támogatást kistermelők is igényelhetnek, ebben az esetben a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által kiállított kistermelői igazolást kell csatolni.

Zöldségnövény, ipari zöldségnövény, szemes vagy szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása esetében
– minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vétőmag címke másolata;
– termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés és termeltető vagy termelői csoport által kiállított dokumentum (minimális tartalma: a termelő részére átadott szaporítóanyag mennyisége, a szaporítóanyag származásának megjelölése) másolata;
– szaporítóanyag saját előállítása esetén a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolata (kivéve spárga, torma, mezei borsó termesztés).
 
A gazdaság minden mezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes kérelemben, akkor is, ha támogatást nem igényel rá. A bejelentés elmulasztása szankciót vonhat maga után. Amennyiben a gazdálkodó a táblán öntözést végez vagy termesztő berendezés alatt termel, azt jelezni kell a megfelelő adatmezőben. A másodvetés tervezett időpontját is meg kell adni és későbbiekben a tényleges vetés adatait is be kell jelenteni az egységes kérelem felületén.

Szeretnénk felhívni figyelmet, hogy a fenti információk, kötelezettségek nem teljes körűek, a pontos előírásokért, valamint a felmerülő kérdéseikkel, kérjük forduljanak bizalommal a NAK falugazdászaihoz (www.nak.hu), NAK Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság ügyfélszolgálat: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 1.

A 2015. évi egységes kérelem igen összetett, benyújtása időigényes. Kérjük, a gazdálkodókat, hogy ne hagyják a benyújtási határidő végére a kérelmek kitöltését, mielőbb keressék fel a falugazdászokat időpont-egyeztetés céljából.
 

Frissítések

A 2015 március 1-től bekövetkező változások értelmében a szociális támogatások rendszere is megváltozott. A támogatások igényléséhez szükséges nyomtatványokat ezentúl az Önkormányzat/Letölthető nyomtatványok menüpont alatt (ide kattintva) is elérhetik és kinyomtathatják.

Továbbá a 2015. évi költségvetési rendelet is felkerült az Önkormányzat/Rendeletek menüpont alá.
 

Változás az aktív korúak ellátásában

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős mértékben átalakul.  Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra kerülnek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.
A hatáskör-változással egyidejűleg, március 1-jével megszűnik a rendszeres szociális segély, helyébe az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás lép. Ez utóbbit azok kaphatják meg, akik egészségkárosodottak vagy 14 év alatti gyermek felügyeletét másképp nem tudják ellátni.

Március elején még az önkormányzatok fizetik ki az arra jogosultaknak a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, valamint a rendszeres szociális segélyt, de azt követően már a járási hivatalok feladata lesz. Mindenki vagy bankszámlára, vagy postai utalással kapja meg szociális ellátását.

2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg az alábbi ellátásokat:    
 
aktív korúak ellátása,

időskorúak járadéka,

ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),

közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
 
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg.

Lényeges változás továbbá, hogy – a járási hivatal által megállapított támogatásoknál már megszokott módon – bankszámlára, vagy postai utalással kapja meg mindenki fenti szociális ellátását. Ehhez azonban a március elejei pénzfelvételnél – az önkormányzatnál – feltétlenül nyilatkoznia kell mindenkinek, hogy bankszámlára, vagy lakcímre kéri-e ezután utalni a támogatást. A készpénzes kifizetés alkalmával nyilatkozat kitöltésével lehet erről nyilatkozni. Bankszámlára történő utaláshoz a bankszámlaszám pontos ismerete szükséges a nyilatkozat kitöltésekor.  Aki eddig is bankszámlára vagy lakcímére kapta ellátást,  annak teendője nincs.

Aki 2015. március 1-e után lesz jogosult foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra, annak kérelmét a járási hivatalokban kell beadnia,  illetve a településeken hetente ügyfélfogadást tartó járási ügysegédektől kaphatnak segítséget, kérelme ott is beadható.

Megmarad a lehetőség a kérelmek benyújtására a polgármesteri hivataloknál is, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok részére.

2015. március 1. naptól kezdődően a járási hivatal által megállapított ellátásokról,  a jogosultsági feltételekről

a 06-52/550-280-as

telefonszámon is tájékoztatást kaphatnak ügyfeleink.

 
Verdes Jánosné dr.
hivatalvezető
 

 
                       
 
TISZTELT LAKOSSÁG!

Tájékoztatom önöket, hogy 2015. március 31-től a Létavértes külterületén (újlétai útfélen) lévő dögtér felszámolásra kerül, az állati tetemek elhelyezése illegális lerakásának minősül az elkövetkezőkben, az szabálysértési eljárást von maga után.

Tisztelettel:
Boldogné Bocskai Erzsébet
megbízott jegyző
Tekintettel a 2015.március 1. nappal életbe lépő hatásköri változásokra, a járási hivatal ügysegédi ügyfélfogadási ideje megváltozott.
 
Bagamér:
Szerda   9:00 - 14:00
Kossuth u. 7. (a Polgármesteri Hivatal épületében)
In memoriam Taar Ferenc

Életének 91. évében, 2014 december 27-én elhunyt Taar Ferenc író, tanár, a Csokonai Színház egykori igazgatója, Bagamér díszpolgára.
 
                                      

1924. november 21-én Érmihályfalván született. Iskoláit Bagamérban, Debrecenben és Hajdúböszörményben végezte.
Tanári oklevele megszerzése után 1958-ban a debreceni Csokonai Színház dramaturgja lett. 1961-től 1973-ig a színház igazgatóa volt. 1965-ben összefoglaló tanulmánya jelent meg a debreceni színészetről. Több sikeres színművet és hangjátékot is írt. Főbb művei: Aranygyűrű (1954); Örök harag (1967); Nap a város felett (1969); Sírkő pántlikával (1971). Könyve: A kacér múzsát szolgáltam (Debrecen, 1992). Debreceni és bagaméri élményei írói munkásságában is visszatükröződtek. Nagyközségünk díszpolgárává választotta, míg Debrecen városa írói és közéleti tevékenységének elismeréséül Kölcsey-díjjal (1994) is kitüntette.

Nyugodjék békében!

Ruszoly Barnabás nekrológja ITT olvasható.
Tájékoztatom Önöket, hogy Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete igazgatási szünetet rendelet el a Bagaméri Polgármesteri Hivatalban 2014.12.29 és 2014.12.31. között. 
2014/10/01
Hiánypótló beruházás Bagamérban

Dehir - Milliárdos szennyvízberuházás Bagaméron

2014/10/01
Hiánypótló beruházás Bagamérban

Dehir - Milliárdos szennyvízberuházás Bagaméron


Tisztelt Lakosság!  

Bagamér Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program pályázatán 1.068.653.998 forintos állami és uniós támogatásban részesült, melynek célja a Bagamér Nagyközség szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0012 számú beruházás megvalósítása.
 
 
 

Tisztelt Lakosság!  

Bagamér Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program pályázatán 1.068.653.998 forintos állami és uniós támogatásban részesült, melynek célja a Bagamér Nagyközség szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0012 számú beruházás megvalósítása.
 
 
 

Bagamér Nagyközség Helyi Választási Irodája
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján tájékoztatja a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2014. október 12.-re kitűzött HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁN a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (1) – (3) bekezdése értelmében az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott Polgármesterjelölt az, akit a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

Bagamér Nagyközség Helyi Választási Irodája
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján tájékoztatja a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2014. október 12.-re kitűzött HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁN a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (1) – (3) bekezdése értelmében az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott Polgármesterjelölt az, akit a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
 
Tájékoztatom Önöket, hogy Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2014. (VI.12.) önkormányzati határozatával igazgatási szünetet rendelet el a Bagaméri Polgármesteri Hivatalban
2014.08.11 és 2014.08.22. között.
 
Ez idő alatt ügyelet biztosítva lesz, főleg a 2014. október 12.-re kitűzött önkormányzati választások miatt.
Ügyelet:
 
2014.08.11- 2014.08.15 között Bocskai Erzsébet (06-30-846-53-19)
2014.08.18- 2014.08.22 között Szűcs László Gáborné lát el ügyeletet.
(06-30-339-35-06)
 

 
2013. március 18.
 
Bagamér Nagyközség Önkormányzata KEOP-7.1.0/11-2012-0038 azonosító számú „Bagamér Nagyközség szennyvízcsatornázás” címmel benyújtott pályázatával, a tervezett szennyvízberuházás előkészítő szakaszban nettó 31.195.000.-Ft vissza nem térítendő támogatási összeget nyert.
 

Polgármester: Orvos Mihály
Alpolgármester: Markovics Mátyás Tibor

Képviselő - testületi tagok:
Bereczki Károlyné
Bocskai László
Jelinek László
Oláh Ilona
Somogyi László Gábor


Bagamér Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Elnök: Rézmüves József
Alelnök: Balog Kálmán

Képviselő-testületi tagok:
Balogh József
Rézműves József

Hajdú-Bihar Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Alelnök: Balog Kálmán